Pathfinder – zaawansowany symulator ewakuacji!

Pathfinder jest nowym symulatorem ewakuacji ludzi z płonącego budynku. Program ten podczas prowadzenia procesu symulacji korzysta z najnowocześniejszych technik komputerowych z zakresu grafiki komputerowej.

Pathfinder zawiera zestaw niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia analizy w celu podjęcia decyzji dotyczącej budowy oraz rozmieszczenia układów ochrony przeciwpożarowej. Wiele trybów symulacji i definiowalne cechy pracowników znajdujących się w budynku z łatwością pozwalają na odkrywanie różnych scenariuszy ewakuacji oraz pozwalają na obliczenie granic czasu takiej najbardziej optymistycznej ewakuacji. Jest to specjalny rodzaj symulatora, gdzie każdy zdefiniowany pracownik posiada szereg indywidualnych cech, które mogą wpływać na jego ruchy i decyzje podczas samej symulacji niezależnie od innych jednostek.

Główne opcje programu:

 • Nowoczesne techniki symulacyjne, pozwalające na dokładne zweryfikowanie panujących warunków w wirtualnym środowisku 3D,
 • Automatyczny import geometrii z plików DXF-a 2D jak i 3D, FDS oraz PyroSim,
 • Bardzo bogato definiowalne charakterystyki pracowników wraz z możliwością dostosowania wyglądu całych grup,
 • Możliwość szybkiego tworzenia modeli symulacji z wbudowanych schematów w Pathfinder,
 • Wysokiej jakości wyniki,
 • Widoki szczegółowych wykresów pokazujących czas ewakuacji oraz użycie drzwi.

Program dedykowany:

 • Strażakom, Biegłym sądowym,
 • Rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń ppoż.,
 • Projektantom instalacji wentylacyjnych i przeciwpożarowych,
 • Firmom z branży ochrony przeciwpożarowej.
 • Tworzenie trójwymiarowych modeli symulacyjnych w intuicyjnym środowisku graficznym,
 • Definiowanie przestrzeni poruszania się (pokoje, schody, drzwi, windy),
 • Definiowanie profili osobowych (m.in. prędkość poruszania, szerokość ramion, czas reakcji itp.),
 • Wyniki otrzymywane są w postaci trójwymiarowej wizualizacji oraz czytelnych wykresów i zestawień,
 • Tworzenie modelu na bazie plików typu CAD.

Strona produktowa Pathfinder

Dowiedz się więcej o Pathfinder!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Pathfinder, przejdź na stronę produktu.

Strona produktowa Pathfinder