PyroSim – symulacje rozwoju pożaru i pracy instalacji oddymiania!

PyroSim jest graficznym interfejsem użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator). Oprogramowanie PyroSim jest używane do tworzenia trójwymiarowych modeli symulacyjnych rozwoju pożaru, gdzie prowadzona jest analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn. Zawiera w sobie środowiska FDS5 oraz Smokeview.

Główne opcje programu:

 • Edycja geometrii przy użyciu planów pięter z obrazów rastrowych, definicja ścian pod kątem oraz inne narzędzia,
 • Integracja na etapie obliczeń ze środowiskiem FDS oraz Smokeview,
 • Pełna obsługa dla systemów 32 oraz 64 bitowych,
 • Możliwość uruchomienia symulacji na wielu procesorach lub rdzeni za pomocą jednej z wybranych funkcji,
 • Import modeli utworzonych w FDS4 i FDS5,
 • Konwersja plików wejściowych z FDS4 do FDS5,
 • Import plików DXF z AutoCAD-a jako podkładów do tworzenia geometrii,
 • Pełna wizualizacja 3D otrzymanych wyników obliczeniowych w różnych płaszczyznach pomiarowych.

Program dedykowany:

 • Strażakom, Biegłym sądowym,
 • Rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń ppoż.,
 • Projektantom instalacji wentylacyjnych i przeciwpożarowych,
 • Firmom z branży ochrony przeciwpożarowej.
 • Tworzenie trójwymiarowych modeli symulacyjnych w intuicyjnym środowisku graficznym,
 • Możliwość symulacji rozprzestrzeniania się dowolnego gazu,
 • Modelowanie instalacji oddymiających, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i tryskaczowych,
 • Prezentacja wyników za pomocą trójwymiarowych wizualizacji i wykresów
 • Tworzenie modeli na bazie plików typu CAD

Strona produktowa PyroSim

Dowiedz się więcej o PyroSim!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie PyroSim, przejdź na stronę produktu.

Strona produktowa PyroSim