12-13 czerwca 2014r. już po raz III odbył się User Day firmy STIGO w Hotelu Fajkier w Kroczycach. Wydarzenie skierowane do przedstawicieli przemysłu ciężkiego zgromadziło blisko 50 uczestników, którzy w trakcie dwudniowego spotkania wzięli udział w konferencji oraz indywidualnych konsultacjach ze specjalistami STIGO. User Day jest okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami oraz integracji branży.  Patronat medialny nad eventem sprawował 4metal.pl, STAL Metale & Nowe Technologie, Kwartalnik Techniczny Obróbka Metalu, Nowa Stal, erp-view.pl oraz Programy Komputerowe dla Inżynierii Mechanicznej.

Uczestników User Day powitał Prezes STIGO Przemysław Rożek, podkreślając, że spotkania te, stały się coroczną tradycją i coraz silniej wyróżniają się w kalendarzu imprez branżowych.  Zaakcentował także, że: ,,jako organizatorowi, zależy nam, by User Day oferował dawkę ciekawej i przydatnej wiedzy branżowej oraz nowinek technicznych, ale także stał się przestrzenią do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych w tym sektorze”. W tym roku, jako prelegenci, User Day uświetnili przedstawiciele Firmy CHMIELIŃSKI, Friedrich Remmert GmbH, Mitsubishi Electric i POLTEKNIK.

Oprogramowanie

Pierwszą prezentację ,,SigmaNest- Integracje, Plug-In, Technologie” współprowadzoną przez Krzysztofa Szeląga, Grzegorza Markockiego oraz Przemysława Rożka (STIGO), poświęcono programowi CAD/CAM do optymalizacji cięcia plazmą, tlenem, laserem oraz Waterjet. Prelegenci omówili najnowszą wersję programu SigmaNEST v.10 SP9 oraz narzędzia technologiczne do filtrowania parametrów procesu, cięcia na wspólną linię, czy też redukcji czasu cięcia dla maszyn laserowych. Zaprezentowali także innowacyjny interfejs tworzenia arkuszy odpadowych wraz z możliwością ich automatycznego znakowania oraz nowości dotyczące technologii BHQ (Bolt Hole Quality). Ciekawość wśród uczestników wzbudził fakt, że z pozoru mało znaczący typ czcionki dla procesu znakowania, może silnie wpłynąć na objętość kodu NC oraz czas i jakość pracy maszyny tnącej. Osobnie poruszoną tematyką było pokazanie możliwości integracji programu SigmaNest z różnymi systemami klasy ERP.

Część konferencyjna w znacznym stopniu skupiała się na różnorodnej funkcjonalności programu SigmaNEST. Prezentacja konsultantów technicznych: Aleksandry Szpak i Łukasza Rajdy ze STIGO, poświęcona była nowemu produktowi SigmaTUBE, który  stanowi kompletne rozwiązanie do cięcia rur i kształtowników oraz nowej wersji modułu Punch, pozwalającemu na obsługę pras wykrawających.

Prelegenci podkreślili, że SigmaTUBE to rozwiązanie stworzone z myślą o cięciu laserowym, plazmowym oraz waterjet. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z możliwościami tego programu, dostępnymi z poziomu trybu części oraz dla trybu złożenia. Nie zabrakło także informacji o integracji systemu z SolidWorks oraz funkcjonalności True Shape, która umożliwia utworzenie nestingu na profilu stalowym i podgląd ścieżki cięcia przy pomocy symulacji 3D części. Słuchacze dowiedzieli się także, że model Punch zawarty w programie SigmaNEST stwarza możliwość obsługi wykrawarek (Trumpf, Amada, Finn Power, LVD itd.) i jest wyposażony w bibliotekę narzędzi wykrawających, specjalne funkcje do automatycznego i ręcznego dobierania narzędzi, obsługi zacisków, repozycji arkusza oraz zrzutni na wycięte elementy.

Specjaliści STIGO nie zapomnieli także o tematyce ukosowania w najnowszej SigmaNEST v.10. Krzysztof Szeląg omówił specyfikę tego procesu, wymieniające typowe problemy oraz sposoby pozwalające na ich eliminację. Nie zabrakło także prezentacji sposobu edycji parametrów technologicznych (posuw, kompensacja, kąt cięcia) oraz możliwości importu modeli 3D wraz z atrybutami ukosowania na przykładzie pełnego złożenia ze środowiska SolidWorks.

Wśród prezentacji poświęconych oprogramowaniu znaleźć można było również wystąpienie dotyczące programu Plan-de-CAMpagne, prowadzone przez Jacka Jurasa (STIGO) – Co nowego w wersji 5.0 Plan-de-Campagne, Platformy webowe oraz prezentację o zarządzania produkcją w branży konstrukcji stalowych za pomocy programu Essentials by StruM.I.S. Konsultant techniczny systemów MRP/ERP Michał Bąk (STIGO) przedstawił system pozwalający na redukcję kosztów ogólnych, likwidację procesu powielania pracy oraz odpadów materiałowych, tym samym gwarantując minimalizację kosztów i czasu. Podkreślił także, że jednym z wielu czynników wyróżniających StruM.I.S jest możliwość odwołania się do modelu 3D wycenianej konstrukcji w dowolnym momencie.

Innowacje w cięciu plazmowym
User Day obfitował także w najnowsze informacje z zakresu cięcia plazmowego, które zaprezentował inzynier sprzedaży Hypertherm – Bartosz Łęck (STIGO). Podkreślił on, że ,,innowacje i technologie wprowadzane każdego roku do procesu cięcia plazmowego nieustannie przesuwają granicę możliwości przecinarek plazmowych. Przy zachowaniu stałych parametrów takich jak prąd i moc cięcia współczesne przecinarki pozwalają osiągać wysoką jakość krawędzi, wysokie grubości możliwych przebić, dużą szybkości cięcia i minimalizację pozostałego żużlu. Kolejnym polem do ich ulepszeń jest wydłużanie czasu życia materiałów eksploatacyjnych i zwiększanie ekonomii cięcia”.

Bartosz Łęcki zasugerował także, że w ostatnich latach kładziono szczególny nacisk na osiąganie wysokiej cylindryczności wycinanych otworów niewielkiej średnicy, zmniejszenie ogólnego skosu krawędzi dzięki urządzeniom klasy HD oraz cięciu materiałów nieprzewodzących i nieciągłych w technologii cięcia kratownic.

Prelegenci z firm partnerskich
Spotkanie zostało uzupełnione o wystąpienia prelegentów zewnętrznych, którzy poprzez swoje prezentacje pogłębili tematy związane z branżą. Marcin Chmieliński z Firmy CHMIELIŃSKI, specjalizującej się w pełni zautomatyzowanej technice magazynowania, inteligentnego oprogramowania logistycznego i nisko kosztowej automatyzacji obsługi elementów długich i arkuszy blach, zaprezentował zalety cięciem 6 tys. bar przy pomocy programu FLOW.

Prezentacja Pawła Zielińskiego z Friedrich Remmert GmbH dotyczyła automatyzacji procesów magazynowo-produkcyjnych w firmach przetwarzających blachy i elementy długie, natomiast przy współpracy Mitsubishi Electric i POLTEKNIK, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi systemami cięcia laserowego Mitsubishi.

User Day jako tradycja
Wydarzenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników, dlatego organizatorzy już teraz planują przyszłoroczne spotkanie branżowe. Prezes Przemysław Rożek przekonuje, że ,,formuła User Day przyjęła się na dobre, co odzwierciedla reakcja odbiorców – z roku na rok przybywa nowych, a jednocześnie nasz event doczekał się już grona sympatyków, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach spotkania”.

Inicjatywa STIGO jest wspierana także przez media branżowe. Patronat nad tegoroczną edycją User Day sprawowały portale: 4metal.pl, erp-view.pl oraz prasa: STAL Metale & Nowe Technologie, Kwartalnik Techniczny Obróbka Metalu, Nowa Stal oraz Programy Komputerowe dla Inżynierii Mechanicznej.