Do grona naszych partnerów biznesowych dołączyła firma LUQAM!  LUQAM jest firmą konsultingową i wspierającą swoich klientów od 2002 roku. Firma pracuje w trybie projektowo-szkoleniowym, realizując projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Firma zajmuje się przede wszystkim:

  • optymalizacją procesów wewnętrznych organizacji,
  • dedykowanymi procesami produkcyjnymi,
  • redukcją kosztów,
  • projektowaniem ergonomicznych layoutów dla nowych i rozbudowanych fabryk,
  • przygotowaniem kadry do pełnienia funkcji trenerów wewnętrznych,
  • LUQAM skupia się na działalności w trzech obszarach, projektów, szkoleń oraz na studiach podyplomowych.

 

Najbardziej pożądane programy z gamy produktów optymalizacyjnych firmy to:

LIGA MISTRZOW 5S
Metoda 5S stanowi podstawowy filar Lean Manufacturing i narzędzie ciągłego doskonalenia. Celem zastosowania zasad 5S w organizacji jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego i ergonomicznego miejsca pracy.

TPM CHAMPION
Total Productive Maintenance to narzędzie szczupłego zarządzania, które warto rozwijać w ramach podejścia Lean Manufacturing. Sprawdzi się przede wszystkim w zakładach produkcyjnych. TPM Champion to roczny projekt ukierunkowany na skuteczne i dopasowane do organizacji wdrożenie i doskonalenie TPM. Program skierowany jest do firm, którym zależy na maksymalizacji dostępności krytycznych urządzeń oraz eliminacji awarii, braków i wypadków przy pracy.

SMED CHALLENGER
SMED na tle innych narzędzi Lean Manufacturing jest wyjątkowy. SMED pozwala wprost wskazać oszczędność czasu, a tym samym pozwala na wzrost elastyczności i efektywności produkcji. Jest to zbiór technik pozwalających na skrócenie czasu przezbrojeń, co w bardzo prosty sposób wpływa na zwiększenie produktywności.

OFE MANAGEMENT
Fundamentem poprawy efektywności procesów jest pomiar oraz prawidłowe dane i fakty. OEE Management to program skierowany do każdej firmy zainteresowanej podnoszeniem poziomu wskaźnika OEE oraz systemowymi, niezależnymi i obiektywnymi porównaniami branżowymi.