Warunki korzystania ze strony stigo.com.pl

STIGO Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności zgodnie ze zmianami prawa polskiego dotyczącego administracji i zarządzania danymi osobowymi. Każdego klienta firmy STIGO czy też użytkownika serwisów oraz oprogramowań należących do STIGO obowiązuje aktualnie opublikowana Polityka Prywatności. Mimo tego,zapewniamy, że wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę, którą się kierujemy: STIGO nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy też adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów, biuletynów (informatorów, newsletterów) oraz oprogramowań.

Jeśli nie zgadzasz się z powyższą Polityka Prywatności lub masz do niej zastrzeżenia, prosimy o telefoniczny kontakt z naszą firmą przed podaniem naszej firmie swoich danych osobowych. W wyjątkowych przypadkach braku wypracowania porozumienia, prosimy nie odwiedzać naszych serwisów, nie prenumerować biuletynów (informatorów, newsletterów) należących do STIGO oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez STIGO. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z z ustawą o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do STIGO możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub w inny elektroniczny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to najczęściej: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon. W przypadku formularzy zamówień dotyczących produktów lub usług oferowanych przez STIGO, będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych (pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby zamawiającej lub reprezentującej firmę, numer NIP, dokładny adres do korespondencji, dokładne dane kontaktowe – telefon, faks, e-mail oraz w niektórych przypadkach dodatkowe dane typu: KRS, REGON, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych).

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania naszych serwisów, formularzy, usług czy też czynności, które pozwalają na prawidłową i zgodną z prawem polskim realizację zamówienia klienta. Niepodanie wymaganych danych może skutkować zablokowaniem czynności, której one będą dotyczyły.

Dane osobowe klienta mogą być przetwarzane przez STIGO w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy klientem oraz STIGO.

Subskrypcja bezpłatnych informatorów 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych informatorów (i/lub newsletterów) należących do STIGO wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz aktualnie używanego adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, Twoje dane zostaną wykorzystane w celu wysłania Ci naszego newslettera. Możliwość zapisania się do newslettera została udostępniona na stronie głównej.

Aby uniknąć sytuacji, w której wiadomości od STIGO Sp. z o.o. Sp.k. przypadkowo trafią do spamu, zachęcamy do dodania naszych adresów e-mail do tzw. Białej listy mailingowej, czyli zaufanej listy odbiorców.

Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kolejny numer informatora i/lub newslettera. Imię pozwala naszej firmie STIGO zwracać się do odbiorców informatora po imieniu. W dowolnym momencie czytelnik takiego informatora może zrezygnować z tej usługi, wysyłając do nas maila informującego o takiej rezygnacji na dane: biuro@stigo.com.pl.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez STIGO wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Pola obowiązkowe w przygotowanych przez nas formularzach są specjalnie oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

STIGO zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości STIGO rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, informatorów, usług i produktów (np. zmiany w produktach, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia z okazji świąt, komentarze osobiste oraz firmowe, zaproszenia na imprezy targowe, seminaria czy też konferencje związane z działalnością firmy STIGO).

STIGO informuje również, że każda osoba może zrezygnować w dowolnym momencie z otrzymywania niezapowiedzianych wiadomości, wysyłając do nas maila informującego o takiej rezygnacji na dane: biuro@stigo.com.pl lub klikając w tzw. link rezygnacji, umieszczony w mailingu.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do STIGO przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. STIGO nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego takie dane nie mogą podlegać danej Polityce Prywatności.

Cookies

STIGO Sp. z o.o. Sp.k. w celu monitorowania ruchu na witrynie www.plasmacam.pl oraz w celu realizacji oferowanych usług używa technologii plików ‚cookie’. STIGO Sp. z o.o. Sp.k. używa Google Analytics w celu zebrania informacji o osobach odwiedzających stronę, aby dokonać ulepszeń zgodnie z wymaganiami i preferencjami odwiedzających.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone, o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany.

‘Cookie’ to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z obsługiwaną witryną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. Pliki ‘cookie’ umożliwiają stronom internetowym rozpoznawanie poprzednich preferencji użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie. ‚Cookie’ w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. ‘Cookies’ nie są szkodliwe dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania ‘cookies’ jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików ‚cookie’. Aby tego dokonać, prosimy odwołać się do funkcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej.

STIGO Sp. z o.o. Sp.k. uprzejmie informuje, że nieudostępnianie bądź skasowanie plików ‘cookies’ może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron internetowych lub spowodować znaczne spowolnienie ich działania.

Dziękujemy za zrozumienie,
Zarząd firmy STIGO Sp. z o.o. Sp.k.