Sprawny przepływ informacji w firmie produkcyjnej kluczem do zwiększenia jej wydajności (OEE).

W dobie automatyzacji firmy przemysłowe stają przed dylematem: jak korzystać z nowych technologii, by skutecznie usprawnić proces przepływu informacji? Zdarza się, że gdy w organizacji równolegle funkcjonuje kilka systemów informatycznych, mających wspierać jej różne obszary, pojawia się problem z efektywną wymianą danych, a tym samym błędy w zarządzaniu produkcją. W sytuacjach tego typu z pomocą przychodzi system realizacji produkcji klasy MES – MES PHARIS.
SPRAWNY PRZEPŁYW INFORMACJI W FIRMIE PRODUKCYJNEJ KLUCZEM DO ZWIĘKSZENIA JEJ WYDAJNOŚCI (OEE)
WYDAWNICTWO KAIZEN

Przykładem, potwierdzającym jak ważna jest komunikacja między obszarami biznesu, zarządzania oraz produkcji, jest historia przedsiębiorstwa z branży Automotive, działającego w oparciu o wtryskownię oraz narzędziownię. Firma ta, zdecydowała się na wdrożenie systemu MES PHARIS, w związku z problemami przy planowaniu produkcji, które notorycznie prowadziły do nieterminowej realizacji zleceń i kar umownych za opóźnienia. Dodatkowo, właściciel przedsiębiorstwa nie był w stanie ocenić, jak zwiększanie parku maszyn oraz zatrudnienia wpływa na efektywność działań, zwłaszcza, że do tej pory nie była ona skutecznie mierzona. System MES miał więc za zadanie dostarczyć precyzyjne informacje o statusie produkcji do nadrzędnego systemu ERP i jednoznacznie ustalić wydajność zasobów. Firma chciała zacząć skutecznie planować oraz szybko reagować na awarie oraz braki magazynowe, ponieważ w jej przypadku wzrost wydajności produkcji nawet o 1% przełożyłby się na pokaźne zyski.

www.mes-produkcja.pl

CZYTAJ DALEJ