Już 28-29 sierpnia 2018 r. w Hotelu Binkowskim w Kielcach, odbędzie się IV Konferencja Techniczna organizowana przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych. Spotkanie poświęcone będzie tematyce zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych.

Serdecznie zapraszamy na prezentacje naszego specjalisty ds. systemów CFD Michała Walkosza, który opowie o monitorowaniu zagrożeń podczas ewakuacji z wykorzystaniem nowych technik komputerowych na przykładzie hali produkcyjnej w programie Pathfinder. Cele symulacji, którą wykorzystuje program, jest możliwość uzyskania wyników obliczeniowych na podstawie wcześniej wykonanych symulacji komputerowych oraz wskazanie możliwych zagrożeń podczas ewakuacji z przedstawieniem różnych scenariuszy ewakuacji.

Z kolei na przykładzie oprogramowania PyroSim nas specjalista przedstawi analizę parametrów panujących podczas pożaru z zastosowaniem pożarów projektowych. Zostaną omówienie główne opcje oprogramowania, ich zastosowanie oraz możliwości wykonania obliczeń.

W programie Konferencji, oprócz referatów i wystąpień specjalistów branży i przedstawicieli wiodących firm, praktyczne warsztaty i zajęcia.

Zapraszamy do udziału www.piks.com.pl/iv-konferencja-techniczna-28-29-sierpnia-2018-r-hotel-binkowski-kielce/