PyroSim

Symulacje rozwoju pożaru i pracy instalacji oddymiania

PyroSim to graficzny interfejs użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator). Jest używany do tworzenia symulacji pożaru, podczas której prowadzona jest równoległa analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn.

PyroSim zawiera w sobie środowisko FDS oraz Smokeview. Używając modelu fizyki FDS, PyroSim potrafi modelować ruch dymu, wymianę ciepła i rozprzestrzenianie się ognia.

Logo PyroSim
Przejdź na stronę produktową PyroSim

Dlaczego PyroSim?

Pracując na wirtualnym modelu, możemy sprawdzić różne scenariusze zagrożeń podczas pożaru oraz zweryfikować,  jak zachowują się zaprojektowane instalacje oddymiające i systemy przeciwpożarowe.

 • edycja geometrii przy użyciu planów pięter z obrazów rastrowych, definicja ścian pod kątem oraz inne narzędzia

 • integracja na etapie obliczeń ze środowiskiem FDS oraz Smokeview

 • pełna obsługa dla systemów 32- oraz 64-bitowych

 • tworzenie trójwymiarowych modeli symulacyjnych w intuicyjnym środowisku graficznym

 • możliwość symulacji rozprzestrzeniania się dowolnego gazu

 • możliwość uruchomienia symulacji na wielu procesorach lub rdzeniach za pomocą jednej z wybranych funkcji

 • import modeli utworzonych w FDS4 i FDS5

 • konwersja plików wejściowych z FDS4 do FDS5

 • import plików DXF z AutoCAD-a jako podkładów do tworzenia geometrii

 • prezentacja wyników za pomocą trójwymiarowych wizualizacji i wykresów

 • tworzenie modeli na bazie plików typu CAD

 • pełna wizualizacja 3D otrzymanych wyników obliczeniowych w różnych płaszczyznach pomiarowych

 • modelowanie instalacji oddymiających, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i tryskaczowych

Branże, którym dedykowany jest PyroSim

PyroSim, jak i sam FDS, może być stosowany w szerokim zakresie podczas analiz przemian termodynamicznych dowolnych instalacji powietrznych.

 • strażacy, biegli sądowi

 • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • projektanci instalacji wentylacyjnych i przeciwpożarowych

 • firmy z branży ochrony przeciwpożarowej

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz!

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY