Wsparcie techniczne STIGO dla programów SigmaNEST, Plan-de-CAMpagne, PyroSim i Pathfinder.